Jueves, 02 de abril de 2009

Palabras pronunciadas por Pau Casals en la Asamblea General de la ONU, el día 24 d'octubre de 1971:

"...I am a Catalan. Today, a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world. I will tell you why. Catalonia has had the first parliament, much before England. Catalonia had the first United Nations. All the authorities of Catalonia in the Eleventh Century met in a city of France, at that time Catalonia, to speak about peace, at the Eleventh Century. Peace in the world and against, against, against war, the inhumanity of the wars. So I am so happy, so happy, to be with you today. That is why the United Nations, which works solely towards the peace ideal, is in my heart, because anything to do with peace goes straight to my heart..."

"...jo sóc català. Avui Catalunya ha quedat reduïda a una província d'Espanya. Però, què ha estat, Catalunya? Catalunya ha estat la nació més gran del món. Els dic, us diré perquè: Catalunya va tenir el primer Parlament, molt abans que Anglaterra. I fou a Catalunya on hi va haver un principi de "Nacions Unides". Totes les autoritats de Catalunya es van reunir el segle XI a Toluges, una ciutat que avui pertany a França però que abans era de Catalunya, per parlar de pau. Sí, al segle XI! Pau al món, perquè Catalunya ja estava contra la guerra, contra allò que les guerres tenen d'inhumà. Sí, al segle XI. Això era Catalunya! I jo estic tant content d'ésser aquí, amb vosaltres, content i commogut..."

"... yo soy catalán. Hoy Cataluña ha quedado reducida a una provincia de España. Pero, ¿qué ha sido, Cataluña? Cataluña ha sido la nación más grande del mundo. Les digo, os diré porqué: Cataluña tuvo el primer Parlamento, mucho antes que Inglaterra. Y fue en Cataluña donde hubo un principio de "Naciones Unidas". Todas las autoridades de Cataluña se reunieron el siglo XI en Toulouges, una ciudad que hoy pertenece a Francia pero que antes era de Cataluña , para hablar de paz. ¡Sí, en el siglo XI! Paz en el mundo, porque Cataluña ya estaba contra la guerra, contra aquello que las guerras tienen de inhumano. Sí, en el siglo XI. ¡Esto era Cataluña! Y yo estoy tan contento de ser aquí, con vosotros, contento y conmovido ... "

Tags: Pau, Casals, ONU, 1971

Comentarios