Jueves, 20 de agosto de 2009

DESPRÉS DE L’ESTATUT, INDEPENDÈNCIA

Davant l’anunci de la convocatòria d’una manifestació en defensa de l’Estatut, promoguda pel senyor Margall, el senyor Pujol, CIU, ERC, ICV i organitzada per Òmnium Cultural, volem expressar les consideracions següents:

1ª. Òmnium no pot promoure una manifestació en defensa de l’Estatut contravenint l’acord de la seva junta directiva de 30 de maig de 2006 pel qual va decidir mantenir-se neutral en el referèndum de l’Estatut i abstenir-se de fer campanya activa per cap opció. 

2ª.  Des de Catalunya Estat Lliure no oblidem que els partits polítics que ara volen fer veure que es posen davant de la defensa dels interessos nacionals de Catalunya amb l’excusa de la sentència del Tribunal Constitucional, són els mateixos que tot just fa tres mesos varen denegar a deu mil catalans el dret de promoure un referèndum d’autodeterminació.  

3ª. L’Estatut és la demostració final del fracàs dels polítics que han governat aquest país durant els últims trenta anys. Ells han creat l’Estatut, ells l’han pactat amb els polítics espanyols i ells han pactat el contingut de la sentència que aviat emetrà el Tribunal Constitucional Espanyol. Els responsables del fracàs no poden ara exigir que els ciutadans i ciutadanes d’aquest país ens manifestem amb ells per protestar contra una situació que ells mateixos han generat.  

4ª.  Per tant, ara ja no és el moment de convocar manifestacions autonomistes. Si es convoca una manifestació ha de tenir com a únic objectiu posar fi a l’etapa estatutària i iniciar el camí del restabliment dels drets sobirans del poble de Catalunya, per tal d’assolir que Catalunya esdevingui un Estat de Dret, independent, Democràtic i Social, integrat en la Unió Europea

Visca Catalunya lliure 

Catalunya Estat Lliure
www.catalunyaestatlliure.cat 
--------------------------------------------------------------0000000000-----------------------------------------------------------------------------

 DESPUÉS DEL ESTATUTO, INDEPENDENCIA  

Ante el anuncio de la convocatoria de una manifestación en defensa del Estatuto, promovida por el señor Margall, el señor Pujol, CiU, ERC, ICV y organizada por Òmnium Cultural, queremos expresar las siguientes consideraciones:  

1 ª. Òmnium no puede promover una manifestación en defensa del Estatuto contraviniendo el acuerdo de su junta directiva de 30 de mayo de 2006 por el que decidió mantenerse neutral en el referéndum del Estatuto y abstenerse de hacer campaña activa por ninguna opción. 

2 ª. Desde Catalunya Estat Lliure no olvidamos que los partidos políticos que ahora quieren hacer ver que se ponen delante de la defensa de los intereses nacionales de Cataluña con la excusa de la sentencia del Tribunal Constitucional, son los mismos que apenas hace tres meses denegaron a diez mil catalanes el derecho de promover un referéndum de autodeterminación.  

3 ª. El Estatuto es la demostración final del fracaso de los políticos que han gobernado este país durante los últimos treinta años. Ellos han creado el Estatuto, ellos lo han pactado con los políticos españoles y ellos han pactado el contenido de la sentencia que pronto emitirá el Tribunal Constitucional Español. Los responsables del fracaso no pueden ahora exigir que los ciudadanos y ciudadanas de este país nos manifestamos con ellos para protestar contra una situación que ellos mismos han generado.  

4 ª. Por tanto, ahora ya no es el momento de convocar manifestaciones autonomistas. Si se convoca una manifestación debe tener como único objetivo poner fin a la etapa estatutaria e iniciar el camino del restablecimiento de los derechos soberanos del pueblo de Cataluña, para conseguir que Cataluña se convierta en un Estado de Derecho, independiente, Democrático y Social , integrado en la Unión Europea.  

Visca Catalunya Lliure  

Catalunya Estat Lliure
http://www.catalunyaestatlliure.cat/


Tags: estatut, catalunya, tribunal, constitucional, sentencia, manifestación

Comentarios